Autarchy of the Private Cave

Tiny bits of bioinformatics, [web-]programming etc

  • Archives

  • Recent comments

  GeneDoc: DNA editing, alignment, analyser and shading software

  25th June 2007

  Full Featured Multiple Sequence Alignment Editor, Analyser and Shading Utility for Windows.

  Small and convenient. Can do sequence alignments (I recommend to limit the length to 2kb for alignments).

  Latest version I found: updated July, 2001, GeneDoc version # 2.6.02.

  Drawback: windows only (but has GNU-licence sources).

  Share

  2 Responses to “GeneDoc: DNA editing, alignment, analyser and shading software”

  1. FATIMA Says:

   >A.tumefaciens_CCNWNX0078_EU697966.1
   TGCAAGTCGAACGCCCCGCAAGGGGAGTGGCAGACGGGTGAGTAACGCGTGGGAACATAC
   CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
   AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGATTAGCTAGTTGG
   TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA
   TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTAGGGTTGTAAAGCT
   CTTTCACCGGAGAAGATAATGACGGTATCCGGAGA
   AGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAGGGGGCTAGCGTTGTT
   CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCAG
   AGCTCAACTCTGGAACTGCCTTTGATACTGGGTATCTTGAGTATGGAAGAGGTAAGTGGA
   ATTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCG
   >IEC10 .
   gGggaGTGGCAgACGGGTGAgtaACgCGTGGGAACAtAC
   CCTTTCCtGCggAAtAgCTCCgGgAAACTGGaaTTAATACCGCaTACgCCCtACGGGGGA
   AAGATttATCGgGGAAgGAtTGGCCCGCgtTGGatTAgCTAgttGG
   tGGGGTAAAGGCCTACCAagGCGACgATCCATAgCTGGtCTGAgAgGATGAtCAgCCACa
   TTGGGACTGAGACACGGCCCAaACTCCTACGGGAGGCAgCAgTGGGGAATATTGgACAAT
   GggCGCAaGCCTgATCCAgCCATGCCGCGTGAGTGATGAAgGCCTTAgGGTTGTAAAGCT
   CTTTCACCGGAgAAgATAATGACGgTATCCGgAgA
   AgAAGCCCCGGCTAACTTCGtGCCAgCAGCCGCgGtAATACGAAgGGgGCTAgCGTTGTT
   CggAATTACTGg
   >IRC61 .
   GCAAGGGGAGTGGCAgACGGGTGAgTAACGCGTGGGAACATAC
   CCttTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAaTTAATACCGCaTACGCCCTACGGGGGA
   AAGAttTATCGGGGAAGGAtTGGCCCGCgttGGATTAgCTAGtTGG
   tGGGGtAAAGGCCTACCAAGGCGACgATCCATAgCTGGtCTGAgAGGATGATCAGCCACa
   TTGGGACTGAgACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATAttGGACAAT
   GGGCGCAaGCCTGATCCAgCCATGCCGCGtGAGtGATGAAgGCCTTAgGGtTGTAAAGCT
   CTTTCACCGGAgAAgATAATGACGGtaTCCGGAgA
   AgAAGCCcCGGCTAACTTCGtGCcAgCAGCCGCGGtAATACGAAGggGGCTAGCGTTgTT
   CGgAATtACTGgGCGTAaAGCGCACGTAgGCGgATATtTAAgTCAgGgGtGAaATcCCAg
   AgCTCAaCtCTGgaACTGCCtTTgATACTGgGtATCTTg
   >A.tumefaciens_B5_EF661856.1
   TGCAAGTCGAACGCCCCGCAAGGGGAGTGGCAGACGGGTGAGTAACGCGTGGGAACATAC
   CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
   AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGATTAGCTAGTTGG
   TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA
   TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTAGGGTTGTAAAGCT
   CTTTCACCGATGAAGATAATGACGGTAGTCGGAGA
   AGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAGGGGGCTAGCGTTGTT
   CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCGC
   AGCTCAACTGCGGAACTGCCTTTGATACTGGGTATCTTGAGTATGGAAGAGGTAAGTGGA
   ATTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCG
   >RCM12 .
   ACGGGTGAgtAACGCGTGGGAACATAC
   CCTTTCCTGCGGAATAgCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
   AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGtTGGATTAGCTAGTTGG
   TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAgCTGGtCtGAGAGGATGATCAGCCACA
   TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAgTGATGAAGGCCTTAgGGTTGTAAAGCT
   CTTTCACCGATGAAgATAATGACGGTAGTCGGAgA
   AgAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAgCAGCCGCGGTAATACGAAgGGGGCTAGCGTTGTT
   CgGaATTACTGGGCGt
   >RCM3mod .
   ACGGGTGAgtAACGCGTGGGAACATAC
   CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
   AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGtTGGATTAGCTAGTTGG
   TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAgCTGGtCtGAGAGGATGATCAGCCACA
   TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAgTGATGAAGGCCTTAgGGTTGTAAAGCT
   CTTTCACCGATGAAgATAATGACGGTAGTCGGAgA
   AgAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAgCAGCCGCGGTAATACGAAgGGGGCTAGCGTTGTT
   CgGnATTACTGGGCGt
   >RCM9mod .
   AACGCCCCGCaaGGGGAGTGGCAGACGGGTGAGTAACGCGTGGGAACATAC
   CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
   AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGATTAGCTAGTTGG
   TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA
   TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTAGGGTTGTAAAGCT
   CTTTCACCGATGAAGATAATGACGGTAGTCGGAGA
   AGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAgGGGGCTAGCGTTGTT
   CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCGC
   AGCTCAaCTGCGGAACTGCCTTTGATACTGGGTATCTTGAGTATGGAAGAGGTAAGTGGA
   ATTCC
   >IRC43 .
   TCgAACgCCCCGCAaGGGGAGTGGCAgACGGGTGAgTAACGCGTGGGAACATAC
   CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
   AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGAtTAGCTAGtTGG
   tGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAgCtGGtCtGAgAGGATGATCAGCCACA
   TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGGCGCAaGCCTGATCCAgCCATGCCGCGtGAGTGATGAAgGCCTTAgGGTTGTAAAGCT
   CTTTCACCGATGAAgATAATGACGGTAGTCGGAgA
   AgAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAgGGGGCTAGCGTTGTT
   CGGAATTACTGgGCGTAaAGCGCACGTAgGCGgATATTtAAGTCAgGGGTGAAATCCCGC
   AGCTCAaCTGCGgAaCTGCCTTTGATACTGgGTATCTTGA
   >IRC51 .
   TGCaAgTCgAACGCCCCGCAAGGGGAGTGGCAGACGGGTGAGTAACGCGTGGGAACATAC
   CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
   AAGaTTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGATTAGCTAGTTGG
   TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA
   TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTAGGGTTGTAAAGCT
   CTTTCACCGATGAAGATAATGACGGTAGTCGGAGA
   AGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAGGGGGCTAGCGTTGTT
   CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAgGGGTGAAATCCCGC
   AGCTCAaCTGCGGAACTGCCTTTGATACTGGGTATCTTGAGTaTGGAAGAGGTAAGTGGA
   ATTCCGAGTgTAGAGgTGAAATTCg

   >IEC4mod

   >AgAgAAgCTTGCTTCTcTTGAgAGCGGCGGACGGgTGAgTAATGCCTAgGAaTCTGC
   CtGgtagTGGGGgnnnACgtTCGGAAACGGACgCTAATACCGCATACgTCCTACGGGAgA
   AAGCAGGGGACCTTCGGGCCTTGCgCTATCAGATGAGCCTAgGTCGGATTAGCTAGtTGG
   tGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCGTAaCTGGtCTGAgAgGATGATCAGTCACA
   CTGGAACTGAgACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGGCGAAAGCCTGATCCAgCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAgGTCTTCGgATTGTAAAGCA
   CTTTAAGTTGGgAgGAAGGGCAGTTACCTAATACGTAATTGTTtTGACGTTACCGACAGA
   ATAAGCACCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGtAATACAgAGGGTGCAAGCGTTAAT
   CGgAATTACTGgG
   >IRC1 .

   >AgAgAAgCTTGCTTCTCTTGagAgCGGCGGaCGGgTGAgTAAtGCCTAgGAAtCtGC
   CtGGtAgTGGgggatAACgttCgGAAACGGACgCTAATACCGCATACgTCCTACGGGAGA
   AAGCAGGGGACCTTCgGGCCTTGCgCTATCAGATGAgCCTAgGtCGGATTAgCTAGtTGG
   tGGGGTAATGGCTCACCAagGCGACGATCCGTAaCTGGtCTGAgAgGATGATCAgTCACA
   CTGGAACTGAgACACGGTCCAgACTCCTACGGGAGGCAgCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGgCGAAAGCCTGATCCAgCCATGCCGCGTGTGtGAAGAAgGTCTTCggATTGtAAAGCA
   CTTTAAGTTGGgAgGAAGGGCAgTTACCTAATACGTAATTGTTTTGACGTTACCGACAgA
   ATAAGCACCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAgAgGGTGCAAGCGTTAAT
   CGGAATTACTgGGCGTaAAGCgCgCG

   >pseudomonas poas
   >TAGAGAGAAGCTTGCTTCTCTTGAGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAATCTGC
   CTGGTAGTGGGGGATAACGTTCGGAAACGGACGCTAATACCGCATACGTCCTACGGGAGA
   AAGCAGGGGACCTTCGGGCCTTGCGCTATCAGATGAGCCTAGGTCGGATTAGCTAGTTGG
   TGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGTCACA
   CTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
   GGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGTCTTCGGATTGTAAAGCA
   CTTTAAGTTGGGAGGAAGGGCAGTTACCTAATACGTAATTGTTTTGACGTTACCGACAGA
   ATAAGCACCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCAAGCGTTAAT
   CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAATCCCCG
   GGCTCAACCTGGGAACTGCATTCAAAACTGACTGACTAGAGTATGGTAGA

  2. Bogdan Says:

   yes, these could be edited with GeneDoc :)

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>