Autarchy of the Private Cave

Tiny bits of bioinformatics, [web-]programming etc

  • Archives

  • Recent comments

  Вірний переклад українською терміну microarray (post in Ukrainian)

  26th May 2010

  Викладену нижче власну позицію вважаю найправильнішою (і використовую з 2007 року).

  Префікс мікро в українській мові є, і позначає певну кратність (10-6) числової величини (а також просто щось маленьке) – тому його можна зберегти при перекладі першої половини складного слова microarray. Цей префікс також входить до системи одиниць СІ.

  А от слова арей (як вживають деякі автори) в українській мові немає. Також немає сенсу його запозичувати, оскільки існують переклади (слова-еквіваленти). Один зі словників пропонує такі варіанти перекладу слова array українською (у різних контекстах):

  • множина, набір, комплект
  • розташування, решітка, сітка
  • масив, список, поле, ряд
  • решітка даних
  • масив даних
  • матриця

  Я пропоную використовувати термін мікромасив (та похідний від нього мікромасив-експеримент). Цей термін має перевагу над вживаним у Російській Федерації “микрочип-экспериментом”, оскільки “мікрочіп” або просто “чіп” – це усталений термін електроніки, де він позначає кремнієвий електронний елемент з високим ступенем упаковки напівпровідників; натомість “масив” – це Ñ– набір/список [даних], и [двомірна] матриця [даних/ознак/зондів/будь-чого]. Відповідно, мікромасив – це маленька матриця або маленький набір [олігонуклеотидних/кДНК зондів]. Додатковим аргументом проти використання слова чіп вважаю його запозиченість.

  Використання інших варіантів перекладу слова array або не відповідає суті об’єкту, або має неоднозначне трактування. Наприклад, мікроматриця: в молекулярній біології матриця – це ланцюг ДНК, з якого іде синтез, а в ширшому значенні – взагалі будь-яка модель, з якої виготовляють зразки. (Звичайно, слово матриця також Ñ” синонімом слова масив у значенні двомірний масив / двомірна матриця, але слово масив не має – наскільки мені відомо – альтернативних трактувань у молекулярній біології). Розглядати інші варіанти перекладу слова array не вважаю за потрібне, оскільки вони ще менш вдалі за матрицю.

  Таким чином, вірним перекладом терміну microarray є слово мікромасив.

  Share

  Leave a Reply

  XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>