Autarchy of the Private Cave

Tiny bits of bioinformatics, [web-]programming etc

 • Categories

 • Tags list

GeneDoc: DNA editing, alignment, analyser and shading software

25th June 2007

Full Featured Multiple Sequence Alignment Editor, Analyser and Shading Utility for Windows.

Small and convenient. Can do sequence alignments (I recommend to limit the length to 2kb for alignments).

Latest version I found: updated July, 2001, GeneDoc version # 2.6.02.

Drawback: windows only (but has GNU-licence sources).

Share

2 Responses to “GeneDoc: DNA editing, alignment, analyser and shading software”

 1. FATIMA Says:

  >A.tumefaciens_CCNWNX0078_EU697966.1
  TGCAAGTCGAACGCCCCGCAAGGGGAGTGGCAGACGGGTGAGTAACGCGTGGGAACATAC
  CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
  AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGATTAGCTAGTTGG
  TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA
  TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTAGGGTTGTAAAGCT
  CTTTCACCGGAGAAGATAATGACGGTATCCGGAGA
  AGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAGGGGGCTAGCGTTGTT
  CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCAG
  AGCTCAACTCTGGAACTGCCTTTGATACTGGGTATCTTGAGTATGGAAGAGGTAAGTGGA
  ATTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCG
  >IEC10 .
  gGggaGTGGCAgACGGGTGAgtaACgCGTGGGAACAtAC
  CCTTTCCtGCggAAtAgCTCCgGgAAACTGGaaTTAATACCGCaTACgCCCtACGGGGGA
  AAGATttATCGgGGAAgGAtTGGCCCGCgtTGGatTAgCTAgttGG
  tGGGGTAAAGGCCTACCAagGCGACgATCCATAgCTGGtCTGAgAgGATGAtCAgCCACa
  TTGGGACTGAGACACGGCCCAaACTCCTACGGGAGGCAgCAgTGGGGAATATTGgACAAT
  GggCGCAaGCCTgATCCAgCCATGCCGCGTGAGTGATGAAgGCCTTAgGGTTGTAAAGCT
  CTTTCACCGGAgAAgATAATGACGgTATCCGgAgA
  AgAAGCCCCGGCTAACTTCGtGCCAgCAGCCGCgGtAATACGAAgGGgGCTAgCGTTGTT
  CggAATTACTGg
  >IRC61 .
  GCAAGGGGAGTGGCAgACGGGTGAgTAACGCGTGGGAACATAC
  CCttTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAaTTAATACCGCaTACGCCCTACGGGGGA
  AAGAttTATCGGGGAAGGAtTGGCCCGCgttGGATTAgCTAGtTGG
  tGGGGtAAAGGCCTACCAAGGCGACgATCCATAgCTGGtCTGAgAGGATGATCAGCCACa
  TTGGGACTGAgACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATAttGGACAAT
  GGGCGCAaGCCTGATCCAgCCATGCCGCGtGAGtGATGAAgGCCTTAgGGtTGTAAAGCT
  CTTTCACCGGAgAAgATAATGACGGtaTCCGGAgA
  AgAAGCCcCGGCTAACTTCGtGCcAgCAGCCGCGGtAATACGAAGggGGCTAGCGTTgTT
  CGgAATtACTGgGCGTAaAGCGCACGTAgGCGgATATtTAAgTCAgGgGtGAaATcCCAg
  AgCTCAaCtCTGgaACTGCCtTTgATACTGgGtATCTTg
  >A.tumefaciens_B5_EF661856.1
  TGCAAGTCGAACGCCCCGCAAGGGGAGTGGCAGACGGGTGAGTAACGCGTGGGAACATAC
  CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
  AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGATTAGCTAGTTGG
  TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA
  TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTAGGGTTGTAAAGCT
  CTTTCACCGATGAAGATAATGACGGTAGTCGGAGA
  AGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAGGGGGCTAGCGTTGTT
  CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCGC
  AGCTCAACTGCGGAACTGCCTTTGATACTGGGTATCTTGAGTATGGAAGAGGTAAGTGGA
  ATTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCG
  >RCM12 .
  ACGGGTGAgtAACGCGTGGGAACATAC
  CCTTTCCTGCGGAATAgCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
  AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGtTGGATTAGCTAGTTGG
  TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAgCTGGtCtGAGAGGATGATCAGCCACA
  TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAgTGATGAAGGCCTTAgGGTTGTAAAGCT
  CTTTCACCGATGAAgATAATGACGGTAGTCGGAgA
  AgAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAgCAGCCGCGGTAATACGAAgGGGGCTAGCGTTGTT
  CgGaATTACTGGGCGt
  >RCM3mod .
  ACGGGTGAgtAACGCGTGGGAACATAC
  CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
  AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGtTGGATTAGCTAGTTGG
  TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAgCTGGtCtGAGAGGATGATCAGCCACA
  TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAgTGATGAAGGCCTTAgGGTTGTAAAGCT
  CTTTCACCGATGAAgATAATGACGGTAGTCGGAgA
  AgAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAgCAGCCGCGGTAATACGAAgGGGGCTAGCGTTGTT
  CgGnATTACTGGGCGt
  >RCM9mod .
  AACGCCCCGCaaGGGGAGTGGCAGACGGGTGAGTAACGCGTGGGAACATAC
  CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
  AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGATTAGCTAGTTGG
  TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA
  TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTAGGGTTGTAAAGCT
  CTTTCACCGATGAAGATAATGACGGTAGTCGGAGA
  AGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAgGGGGCTAGCGTTGTT
  CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAGGGGTGAAATCCCGC
  AGCTCAaCTGCGGAACTGCCTTTGATACTGGGTATCTTGAGTATGGAAGAGGTAAGTGGA
  ATTCC
  >IRC43 .
  TCgAACgCCCCGCAaGGGGAGTGGCAgACGGGTGAgTAACGCGTGGGAACATAC
  CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
  AAGATTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGAtTAGCTAGtTGG
  tGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAgCtGGtCtGAgAGGATGATCAGCCACA
  TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGGCGCAaGCCTGATCCAgCCATGCCGCGtGAGTGATGAAgGCCTTAgGGTTGTAAAGCT
  CTTTCACCGATGAAgATAATGACGGTAGTCGGAgA
  AgAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAgGGGGCTAGCGTTGTT
  CGGAATTACTGgGCGTAaAGCGCACGTAgGCGgATATTtAAGTCAgGGGTGAAATCCCGC
  AGCTCAaCTGCGgAaCTGCCTTTGATACTGgGTATCTTGA
  >IRC51 .
  TGCaAgTCgAACGCCCCGCAAGGGGAGTGGCAGACGGGTGAGTAACGCGTGGGAACATAC
  CCTTTCCTGCGGAATAGCTCCGGGAAACTGGAATTAATACCGCATACGCCCTACGGGGGA
  AAGaTTTATCGGGGAAGGATTGGCCCGCGTTGGATTAGCTAGTTGG
  TGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCCATAGCTGGTCTGAGAGGATGATCAGCCACA
  TTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGAGTGATGAAGGCCTTAGGGTTGTAAAGCT
  CTTTCACCGATGAAGATAATGACGGTAGTCGGAGA
  AGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGAAGGGGGCTAGCGTTGTT
  CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCACGTAGGCGGATATTTAAGTCAgGGGTGAAATCCCGC
  AGCTCAaCTGCGGAACTGCCTTTGATACTGGGTATCTTGAGTaTGGAAGAGGTAAGTGGA
  ATTCCGAGTgTAGAGgTGAAATTCg

  >IEC4mod

  >AgAgAAgCTTGCTTCTcTTGAgAGCGGCGGACGGgTGAgTAATGCCTAgGAaTCTGC
  CtGgtagTGGGGgnnnACgtTCGGAAACGGACgCTAATACCGCATACgTCCTACGGGAgA
  AAGCAGGGGACCTTCGGGCCTTGCgCTATCAGATGAGCCTAgGTCGGATTAGCTAGtTGG
  tGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCGTAaCTGGtCTGAgAgGATGATCAGTCACA
  CTGGAACTGAgACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGGCGAAAGCCTGATCCAgCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAgGTCTTCGgATTGTAAAGCA
  CTTTAAGTTGGgAgGAAGGGCAGTTACCTAATACGTAATTGTTtTGACGTTACCGACAGA
  ATAAGCACCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGtAATACAgAGGGTGCAAGCGTTAAT
  CGgAATTACTGgG
  >IRC1 .

  >AgAgAAgCTTGCTTCTCTTGagAgCGGCGGaCGGgTGAgTAAtGCCTAgGAAtCtGC
  CtGGtAgTGGgggatAACgttCgGAAACGGACgCTAATACCGCATACgTCCTACGGGAGA
  AAGCAGGGGACCTTCgGGCCTTGCgCTATCAGATGAgCCTAgGtCGGATTAgCTAGtTGG
  tGGGGTAATGGCTCACCAagGCGACGATCCGTAaCTGGtCTGAgAgGATGATCAgTCACA
  CTGGAACTGAgACACGGTCCAgACTCCTACGGGAGGCAgCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGgCGAAAGCCTGATCCAgCCATGCCGCGTGTGtGAAGAAgGTCTTCggATTGtAAAGCA
  CTTTAAGTTGGgAgGAAGGGCAgTTACCTAATACGTAATTGTTTTGACGTTACCGACAgA
  ATAAGCACCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAgAgGGTGCAAGCGTTAAT
  CGGAATTACTgGGCGTaAAGCgCgCG

  >pseudomonas poas
  >TAGAGAGAAGCTTGCTTCTCTTGAGAGCGGCGGACGGGTGAGTAATGCCTAGGAATCTGC
  CTGGTAGTGGGGGATAACGTTCGGAAACGGACGCTAATACCGCATACGTCCTACGGGAGA
  AAGCAGGGGACCTTCGGGCCTTGCGCTATCAGATGAGCCTAGGTCGGATTAGCTAGTTGG
  TGGGGTAATGGCTCACCAAGGCGACGATCCGTAACTGGTCTGAGAGGATGATCAGTCACA
  CTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAAT
  GGGCGAAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGTCTTCGGATTGTAAAGCA
  CTTTAAGTTGGGAGGAAGGGCAGTTACCTAATACGTAATTGTTTTGACGTTACCGACAGA
  ATAAGCACCGGCTAACTCTGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACAGAGGGTGCAAGCGTTAAT
  CGGAATTACTGGGCGTAAAGCGCGCGTAGGTGGTTTGTTAAGTTGGATGTGAAATCCCCG
  GGCTCAACCTGGGAACTGCATTCAAAACTGACTGACTAGAGTATGGTAGA

 2. Bogdan Says:

  yes, these could be edited with GeneDoc :)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>